Kongre Temaları

Kongre
Temaları


Karbon yönetimi
Sıfır atık
Tarım
Sanat ve Tasarım
Yapay zeka
Biyoyakıtlar
Biyoloji
Karbon değişimi ve bankacılık
Kimya
İletişim
Derin öğrenme
Ekoloji
Ekonomi
Eğitim
Mühendislik
Çevre
Gıda güvenliği
jeoloji
İnsan Sağlığı (Tıp Bilimleri)
Hukuk
Meteoroloji
Modelleme
Fizik
Sosyoloji
Güneş Enerjisi Sistemleri
Turizm
Ulaşım
Veterinerlik /Hayvan Bilimleri

Copyright @ © 2022, International Congress of Climate Change Effects on Health, Life Engineering and Social Sciences. Tüm Hakları Saklıdır.