Özet Gönderimi

Özet
Gönderimi


Özet Gönder

Özet Gönderim Kuralları

Örmek özet formatı indir

Bildirilerin Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.Bildiri Formatı

● Genel
○ Bildiriler, poster veya sözlü olarak sunulacaktır..
○ Bildiri gönderimleri Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilmelidir.
○ Sunum yapanların kongreye kayıtlı olması gerekmektedir.
○ Kongre dilleri: İngilizce ve Türkçe
○ Kongre yüz yüze gerçekleşecektir
○ Tüm bilim dallarından özgün bilimsel çalışmalara açıktır
○ Disiplin ve konu esaslı oturumlar düzenlenecektir.
○ Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
○ Türkiye kontenjanı %45'tir
○ YÖK ve ÜAK kriterlerine uygun olarak "uluslararası kongre" niteliğindedir
○ Kongreye bir kişi 2 bildiri sunulabilecektir.


● Sözlü Sunum
○ Benzer konulara sahip konular için bir oturum planlanacaktır.
○ Sözlü sunumların süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir.


● Poster Sunum
○ PowerPoint programının kullanılacağı poster sunumları; Giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.
○ Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır.
○ Posterler 80 (genişlik) x 120 (yükseklik) cm olmalıdır.
○ Posterler tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
○ Posterlerinizin üst kısmında sunumun başlığı, yazarların adları ve adresleri bulunmalıdır.


● Özet Yazım Kuralları
a. Özetler "Times New Roman" yazı karakterinde, 11 punto, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
b. Özetin başlığı Times New Roman, 11 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük, Max. 12 kelime olmalı
c. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak en fazla 350 kelime olacak şekilde, iki yana dayalı, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
d. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical SubjectHeading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler "Türkçe Bilim Terimleri"ne uygun olmalıdır. 11 punto karakterde olmalıdır.
e. Başlıktan sonra yazarların adları tam adı ve soyadı olarak verilmelidir.
f. Yazarların kurumsal adresleri yazar listesinin hemen altında üst simge kullanılarak, sorumlu yazarın e-posta adresi ise 10 punto ile kurum adreslerinin altında yer almalıdır.
g. Bildiri özetleri sadece kongre web sitesindeki online özet gönderme sisteminden kabul edilecek olup, posta veya faks ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
h. Özetler elektronik ortamda bildiri sahiplerine gönderilecektir.
ı. Sisteme gönderilen özet bildirilerin kabulüne ve sunumuna Kongre Bilim Kurulu karar verecektir. Kongre Düzenleme Kurulu genel olarak alınan bu kararın uygulanması için çalışacaktır. Ancak Kongre Düzenleme Kurulu, zaman, gecikme, özet sayısı ve öngörülemeyen bazı durumlar nedeniyle sunum şeklini değiştirme hakkını saklı tutar.
j. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.


Tam Metin Kuralları


○ Lütfen tam metinlerinizi e-posta yoluyla şu adrese gönderin: fikret@nutuva.com
24 saat içinde e-posta yoluyla bir gönderim onayı alacaksınız, eğer gönderim onayı almaz iseniz lütfen e-postanızı yeniden gönderiniz. Tüm yazarlar aşağıdaki gönderim kurallarına uymalıdır:

Bildiriler IEEE formatına göre MS Word Şablonu veya Lateks Şablonunda hazırlanmalıdır.

Bildiri 8-12 sayfa arasında olmalıdır. Ekstra sayfalar, kayıt bölümünde verilen bilgilere göre ücretlendirilecektir.

Son teslim tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Daha önce yayınlanmış bildiriler kabul edilmeyecektir.


Önemli Tarihler

  • Kongre Tarihi: 27-30 Eylül 2022
  • Erken Kayıt: 1 Nisan - 15 Ağustos 2022
  • Bildiri Gönderim Son Tarihi: 1 Nisan - 15 Ağustos 2022 1 Nisan - 10 Eylül 2022
  • Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 25 Eylül 2022
  • Bildiri Özeti ve Tam Metin Basım Tarihi:31 Ekim 2022
  • Kongre Programının İlanı: 26 Ağustos 2022

Copyright @ © 2022, International Congress of Climate Change Effects on Health, Life Engineering and Social Sciences. Tüm Hakları Saklıdır.